САЙТА BULBIKE.COM СЕ ПРОДАВА! ЗА КОНТАКТ: 0877498969

Проектиране и изграждане на велопътеки
Целта на изграждането на велопътеки е да се създаде дългосрочна връзка между човека и природата. Ние от Велоклуб БУЛБАЙК имаме ясно разбиране, че колоездачите и пешеходците, които обичат природата и се интересуват от здравословният начин на живот имат нужда от тези пешеходни и велопътеки. Правилното планиране и отговорността са ключът към успеха. Научаването как да се изгради велопътека е непрекъснат и безкраен процес, който предизвиква голям интерес у нас. Изграждането на всяка една част от пешеходна и велопътека сред природата е ново предизвикателство за нашият екип. Конструирането и дизайна се научават с течение на времето. Зад всичко това стоят нюансите на красивите гори, скали и потоци. Желанието ни е да се изгради устойчива следа, която е лесна за поддържане, запазвайки естествената част от природата. Правилното изграждане на устойчиви пътеки позволява запазването на околната среда, давайки възможност на хората да се насладят пълноценно на всичко това. Също така, точно това правилно изграждане намалява разходите за поддръжка на бъдещите пътеки.

За да разберете правилно това, което искаме да ви обясним ще споделим част от нашите знания и умения необходими за изграждането на пешеходни и велопътеки сред природата.

Едни от първите неща, на които ние от екипа на Велоклуб БУЛБАЙК обръщаме сериозно и важно внимание е дизайна.
Дизайна е един от най-важните фактори, за да сме сигурни, че маршрутът предлага оптимални живописни, геоложки, исторически, културни и биологични места за да се осигури разнообразие на колоездачите и пешеходците. Дизайна е критичната връзка за направата на устойчива пътека, като въздействието от експлоатацията да е сведено до минимум върху околната среда, както и да се сведе до минимум бъдещата поддръжка на пътеките.

Определението за устойчивата пътека е:
• Поддръжката на настоящото и бъдещото използване с минимално въздействие върху природата в района.
• Незначителната промяна чрез преместване на почва, като същевременно се позволява на растителността да обитава района.
• Признаваме, че резитбата или премахването на някои растения може да е необходимо за правилното изграждане и поддръжка на велопътеките.
• Една от най-важните точки е да не се оказва неблагоприятно въздействие върху дивата природа в района.
• Правилното изграждане същевременно позволява подходяща бъдеща употреба.
• Устойчивата пътека изисква малко пренасочване и минимална поддръжка.

Ние знаем какво оборудване е необходимо и сме запознати с процедурите за подбора, необходими за маркирането и идентифицирането на маршрутите в областта. Устойчивостта е основна цел за оформлението на пътеките. Ако всички те са изградени правилно, стабилността на протектора на пътека може да се поддържа за неопределено време, дори и на по-стръмни склонове и скалисти местности.