САЙТА BULBIKE.COM СЕ ПРОДАВА! ЗА КОНТАКТ: 0877498969

Какво е техника на колоездене и как да я подобрим
Техниката на каране на велосипед е серия от рационални методи за управление. Съвременните постижения в областта на велоспорта са до голяма степен зависими от нивото на различните техники на колоездача и способността за ефективното им прилагане в различни ситуации. Без овладяването на цялата група от техники не може да се достигнат висините на върховните постижения. Техниките позволяват на колоездача с най-добър резултат, да покаже не само висока физическа сила, а и воля.

За успешно усвояване на техниките при колоездене и тяхното подобряване е необходимо да се вникне надълбоко. Всички техники в колоезденето имат свои закони. Знанието и придобиването на умения позволява да се направят технически планове и някои изчисления, за да се предвидят резултатите. Проучването на структурата на техниките позволява да се анализират успехите и неуспехите на спортистите. Това спомага да се оцени ефективността на техниката и намиране на начини за подобряване. При по-задълбочено изследване на технологията е установено, че понятието за движение, формирано на практика, не съвпада с действителната картина на движенията и техният механизъм, когато са противоположни. Невъзможно е да се придобие техника на колоездене, без да се знаят нейните закони и характеристики.

Техниката на колоездене изисква не само високи способности за координация на колоездача, но и качества като бързина, сила и издръжливост. Ние знаем, че всеки спорт е характерен за себе си. Например, качеството на сила е напълно независим израз. Ако щангистите се нуждаят от максимална сила за кратки моменти, то при спортове като плуване, гребане, бягане, ски и колоездене се изисква продължителна сила. От това следва, че при определени спортове е от голямо значение не само силата, а също така и издръжливостта.

Както във всеки спорт, така и в колоезденето техниките се развиват и подобряват. За да участвате в състезания на високо ниво, вие трябва да придобиете възможно най-модерните техники. Научната обосновка помага да разбираме законите на развитие на техническите единици, като по този начин се допринася за изпълнението на техническото колоездене.

Майсторство на техниката е по-лесно и по-сигурно, когато се използва добре подбрани и специални упражнения. Подготвителните упражнения, които насърчават двигателните умения, могат значително да се различават от основните елементи. Упражненията, които подобряват спецификите на двигателните умения, трябва да бъдат подобни на основните техники или техните отделни елементи, за да бъде сходна структура с тези на техниките за движение, които се научават или подобряват.

За успешно усвояване на техниката от съществено значение е солидното разбиране на спортните специфични задачи и способността за непрекъснат самоконтрол. Самоконтролът е наложителен, за да подкрепя този обективен мониторинг на движенията извършени по време на обучението. От голяма полза може да бъде заснемането на учебният процес. Теоретичната обосновка трябва да намери практическо потвърждение по време на обучението като се допълват взаимно.

За да придобиете много техники на колоездене и успешно да подобрите уменията си, трябва постоянно да изучавате теоретичната основа на прилагането на различни техники. Подобряването на техниките при колоезденето изискват повишаване нивото на физическата издръжливост, познаване на основните закони на механиката и аеродинамиката, които се основават на движението на колоездача. Колоезденето е от спортове, където движенията са свързани с движението на тялото в пространството. При пространствено-времевите движения се изучава механика. Въпреки това, биологичната форма на движението се дължи на структурата и функцията на скелетната система на човека. Следователно, сложната форма на движение в този случай е с механична и биологична форма.

Въртенето на педалите е циклично повтарящо се движение, при което източник на движещите сили са мускулите на колоездача. Ето защо, съвършенството на техниката при колоездене е изключително важно да се разберат биологичните закони на вътрешните процеси в организма и външните прояви на различни движения. С ясното разбиране на правилното движение, състезателя бързо ще овладее перфектни техники.

При подобряване на колоездачната техника, трябва да се направи ясно разграничение и разлика между основните концепции на съвременните техники и индивидуалните характеристики на колоездача. Вие не може да изпълнявате определени техники като тези на други хора понеже всеки човек има характерни само за него особени движения, които ще бъдат отразени от характеристиките на техниките.

Техниката на колоездача може да се подобри в най-различни условия. Различните видове колоездене се характеризират със спецификата на техническо устройство, което, обаче, не изключва техните общи закони.


1 Коментар

  1. Венелин Петров казва:

    Благодаря за полезната статия!

Коментирай

Blue Captcha Image
Refresh

*