САЙТА BULBIKE.COM СЕ ПРОДАВА! ЗА КОНТАКТ: 0877498969

Какво се случва с членският внос
Какво всъщност се случва с членският внос, даренията и спонсорството?

Ето само няколко примера от ежедневната ни работа, които допринасят за нашите разходи:

  • Пътувания до други градове и села свързани със срещи, конференции, форуми, изслушвания, дебати, за да се създадат важни контакти за поддръжка на околната среда и др.
  • Закупуване на инструменти и техника необходими за поддръжката на велоалеи и велопътеки.
  • Закупуване на екипировка включваща: каски, протектори, светлоотразителни жилетки и др.
  • Поръчки на информационни и рекламни материали като листовки, брошури и др.
  • Закупуване на офис и канцеларски материали.
  • Покриват се разходите по подготовката на всеки един проект предприет от Велоклуб БУЛБАЙК.
  • Интернет разходите на клуба включват разходите за създаването и поддръжката на уеб сайта www.BulBike.com.

Годишните разходи се оповестяват при провеждане на Общото събрание. Всеки един член на Велоклуб БУЛБАЙК се известява за финансовия отчет.